رزرو زمان مشاوره

مهلت رزرو جلسه مشاوره اول به پایان رسیده است.

 

جلسه اول مشاوره ویژه دوره جامع از طراحی تا اجرای کمپین تبلیغاتی در 4 روز به شرح زیر پیش بینی شده است,شما می توانید بسته به زمانبندی خود یکی از باکس های مشاوره زیر را انتخاب و ثبت نهایی نمایید:

1- پنجشنبه 14/بهمن (2Feb, Thu)
2- جمعه 15/بهمن (3Feb, Fri)
3- شنبه 16/بهمن (4Feb, Sat)
4- یکشنبه 17 بهمن (5Feb, Sun)

مهلت رزرو جلسه مشاوره اول به پایان رسیده است.

این صفحه برای جلسه دوم مجدداً فعال خواهد شد

راهنمای جلسات مشاوره:

1- زمان هر جلسه مشاوره 30 دقیقه و به صورت غیر حضوری (تلفنی یا اسکایپ می باشد) که در زمان اتنخابی خود شما برگزار خواهد شد.

2- در هنگام رزرو زمان مشاوره دقت نمایید و فقط یک نوبت از زمان های پیش بینی شده را انتخاب نمایید, توجه داشته باشید در صورت انتخاب بیش از 1 باکس بقیه موارد به صورت رندم از زمان شما حذف خواهد شد.

3- توصیه می شود حتماً برای هرچه بهتر و مفیدتر بودن زمان مشاوره داکیومنت و کاربرگ مورد نظر را تکمیل و قبل از زمان مشاوره به ایمیل اعلام شده ارسال نمایید.

4- راهنما و جدول نهایی اسامی روز پنجشنبه در کانال خصوصی دوره اعلام خواهد شد.